De nieuwe wetgeving staat niet toe dat producten uit deze categorie per post worden verzonden.
Wij vragen u dan ook deze bij ons af te halen.
Betaling geschiedt vooraf dan wel contant.
Ons rekeningnummer is: NL29 RABO 0101 3509 53, tav D.A.B GAUWE – VAN DE VELDE in Zuiddorpe.

U kunt uw bestelling per email of telefonisch plaatsen.
Na bevesting onzerzijds kunt u de bestelling komen afhalen bij:

Makipools
Langedreef 1
4574 NK ZUIDDORPE
info@makipools.nl
NL 0115-608533
NL 06-13636503

Zwembadproducten

PH – poeder 25,00 € 6 kg
Verlaagt de ph waarde ,reduceert de chloorgeur en de irritatie van de ogen
PH + poeder 25,00 € 5 kg
Verhoogt de ph waarde, reduceert de chloorgeur en de irritatie van de ogen
Chloortabletten 200 gram
60,00 € 5 kg
Algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater
Chloorgranulaat 60,00 € 5 kg
Algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater
Coverclean
20,00 € de liter, 80,00 € 5 liter
*Verwijdert kalkafzettingen van lamellenafdekkingen en andere oppervlakken (zwembadwanden en –bodem). De ontkalking kan geschieden terwijl het zwwembad in gebruik is. De kalk wordt gekristalliseerd en in het filter opgevangen. Na gebruik Ph waarde terug op peil zetten.
Gebruiksaanwijzing : Bevochtig de lamellen met een verdunning (1L per 10m²). Laat tussen 1-2uur zijn werking verrichten, spuit lamellen met hoge druk af. Filter goed terugspoelen na de behandeling en Ph waarde terug verhogen.
Calc-away
20,00 € de liter, 80,00 € 5 liter
*Voorkomt kalkafzetting op de ondergedompelde oppervlakten. Beperkt de verbinding tussen kalk en onzuiverheden. Gebruiksaanwijzing : dit product voorkomt en verwijdert aanslag van kalk en metaal-ionen. Het product dient gelijkmatig op +/-30cm van de randen over het wateroppervlak te worden verdeeld met in werking zijnde pomp. Gebruiksaanwijzing : 100ml per 10m³
Kristalclar
20,00 € de liter, 80,00 € 5 liter
*Product voor het verwijderen van vuil en groen uit het zwembadwater. Zorgt ervoor da talle groen en vuil uitzakt naar de bodem zodoende dat het kan worden verwijderd met de bodemzuiger.
Gebruiksaanwijzing : maakt vuil water weer glashelder. Gebruik : 250ml/m³ water. Product onverdund toevoegen. Filterinstallatie 4 uur in werking zetten, daarna 12 uren afzetten en het water laten stilstaan. Alles met de bodemzuiger verwijderen en filter terugspoelen.
Metal net
20,00 € de liter
*Product om ijzer rijk zwembadwater kristalhelder te maken. Zorgt voor het verwijderen van ijzer, kalk en ander metalen uit het zwembadwater. Ideaal om te gebruiken indien men werkt met grondwater. Product toevoegen zoals voorgeschreven op het etiket.
Gebruik : bij het vullen van het zwembad : 3dl per 10m³ toevoegen met filter in werking gedurende 2 volle dagen. Daarna filter terugspoelen. Preventieve behandeling : 2dl per 10m³ water één tot twee maal per seizoen met filter in werking gedurende 2 volle dagen. Daarna filter terugspoelen.

Ph plus vloeibaar
50,00 € voor 30 liter
*Natriumhydroxide 29% wordt gebruikt bij een te lage Ph waarde. Gebruik : 2ml per m³ water om 0.1 punt te stijgen op de testkit. *
Ph minus vloeibaar
35,00 € voor 25 liter
*Zwavelzuur 37,5% wordt gebruikt bij een te hoge ph waarde. Gebruik : 2ml per m³ water om 0.1 punt te zakken op de testkit.
Vlokmiddel
20,00 € de liter
*Invloed van Ph en de soort opgeloste stof geven deze deeltjes een negatieve lading. Normaal zijn deze bestanddelen niet zonder meer af te filteren. Slecht nadat de deeltjes gecoaguleerd zijn is een efficiënte verwijdering mogelijk.
Gebruik : Produkt onverdund aan het te behandelen water toevoegen. Constante dosering : 0.1 tot 0.5gr per m³ water. Manuele dosering : 20gr per m³ water. Na 1 maand herhalen.
Vloktabs 2 in 1
25,00 € 1.02 kg
*Speciale tabletten om kleine stofdeeltjes te verwijderen uit het water. Geeft kristalhelder water en maakt het water resistenter tegen algengroei. In pot van 1.02kg met 60gr tabletten.
Gebruik : 1 tablet in de skimmer leggen voor 50m³ water. Na elke spoelbeurt van de filter terug 1 tablet in de skimmer leggen.
Wandenreiniger
20,00 € de liter
*Speciaal ontwikkelde reiniger voor de vuile randen aan het zwembadwater oppervlak te verwijderen. Beïnvloedt de ph waarde niet.
Gebruik : product onverdund aanbrengen met behulp van sponsje, afspoelen is overbodig.
Winterclar
10,00 € de liter
40,00 € 5 liter
Wenst u uw water te behouden in de winter ,dan dient u uw zwembad aan het eind van het zomer zomersiezoen winter klaar te maken.
Gebruik : zuig de bodem van het zwembad schoon en laat het gedurende een uur circuleren. Zet vervolgens de filter gedurend 7 uur aan om u water weer perfect helder te krijgen. Pas dan het product WINTERCLAR toe voegen. laat het 8 uur circuleren. Dek het zwembad vervolgens af met een dekzeil voor de winter

Behandeling van het water bij een nieuw zwembadseizoen?
Bij het opnieuw vullen van het zwembad met zuiver water. Na het vullen van het zwembad met zuiver water (best met zuiver leidingwater) dient men het product antical toe aan het water ter voorkoming van kalafzetting op de wanden en in de filterinstallatie. Daarna dient men eerst de PH waarde te controleren met een eenvoudige testkit. Deze moet een waarde van 7.2 hebben. Bij een te hoge PH waarde dient men te corrigeren met ph minus (vloeibaar of korrel) Vloeibaar: 2ml per m³ water om 0.1 punt te zakken op de testkit.
Korrel: 1kg/100m³ water om 0.1 punt te zakken op de testkit. Bij een te lage ph waarde dient men te corrigeren met ph plus. 2ml per m³ water om 0.1 punt te stijgen op de testkit. 2kg/100m³ water om 0.1 punt te stijgen op de testkit. Als de juiste producten in de juiste hoeveelheid zijn toegevoegd dient men nog een 4 tal uren de filterinstallatie in werking te houden. Daarna dient men opnieuw de waarde te meten en eventueel nog een correctie uitvoeren. Terug 4 uren filteren en bij een eerste toevoeging van chloor kan men het beste werken met vloeibare chloor om een snellere sterilisatie te bekomen van het zwembadwater. Voor gewoon onderhoud:0,5l per 10m³ zwembadwater, voor chloorshock: 1l per 10m³ zwembadwater.
Indien men het zwembad vult met grondwater is er kans dat dit water een groot ijzergehalte heeft. Er dient dan metalnet te worden toegevoegd opdat het ijzer zich niet gaat vast zetten op wanden en in leidingen. Men kan dit controleren door eenvoudig weg een overdosis chloor toe te voegen. Het water zal dan bruin kleuren. Daarna kan men metalnet toevoegen voor dit te verwijderen. Bi het opnieuw opstarten van het zwembad zonder bij te vullen. Indien het zwembadwater vuil en groen ziet, gebruiken we eerst het product kristalclar om het groen te verwijderen. Dit product dient men toe in de hoeveelheid zoals beschreven op het etiket. Al het vuil en groen zal neerslaan op de bodem van het zwembad en kan op een eenvoudige wijze met bodemzuiger worden verwijderd. Pas daarna de ph en chloorwaarde op peil zetten. Voor het verdere onderhoud van het zwembad dient men in het zwemseizoen de ph en de chloor waarde dagelijks te controleren met een testkit. De waarde dienen altijd tussen de grenzen te liggen zoals hierboven beschreven. Bij overschrijding van deze grenzen is het onmogelijk het zwembadwater zuiver en steriel te houden. Als de waarden goed zijn en het water zuiver doch nog een beetje troebel is kan er een vlokmiddel worden toegevoegd om het water kristal helder te maken. Dit kan onder de vorm van tabletten of vloeibaar.

Tabletten: deze worden in de skimmer van het zwembad gelegd en zorgen voor een fijnere filtratie. Na elke backwash van de installatie dienen er nieuwe tabletten in de skimmer te worden gelegd. Vloeibaar: dit product wordt in het zwembad gegoten zoals beschreven op het etiket. De filterinstallatie dient 4 uren in werking te worden gehouden. Daarna 10 uren het water laten stilstaan en alle fijne stofdeeltjes zullen neerslaan op de bodem van het zwembad. Met de bodemzuiger kunnen deze vlokken verwijderd worden.
Chloorproducten dienen dagelijks te worden toegevoegd tijdens het zwembadseizoen om het water zuiver en steriel te houden. Dit kan men doen door toevoeging van vloeibare chloor, (wat zeer snel werkt) of door gebruik van chloortabletten (traag werkend product) of door gebruik van beiden. Tijdens zeer warm weer en bij veelvuldig gebruik van het zwembad zal men vaststellen dat gebruik van tabletten alleen niet voldoende is om het water zuiver te houden. Er dient dan vloeibare chloor te worden toegevoegd om een sneller en beter resultaat te hebben. 0.5l 10m³ voor het onderhoud (deze waarde dient men te verhogen bij zeer warm weer daar er dan verdamping van het chloor optreedt).
Chloortabletten 200gr: deze tabletten legt men gewoon in de skimmer of in een chloordoseerdrijver. Nooit rechtstreeks in het zwembad gooien. Opgepast bij het gebruik van tabletten! Er mogen in België enkel tabletten worden gebruikt die erkend zijn door het ministerie van volksgezondheid. Onze zijn erkend door het ministerie en zullen bijdragen voor een onberispelijk zwemseizoen. Watertester voor ph en chloor: testkit waarmee de ph waarde en chloorwaarde kan gemeten worden.