De beginselen voor de behandeling van het zwembadwater
Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend gesteriliseerd worden, zoniet vinden de wieren en micro-organismen (insecten, larve, bacteriën, enz.) een bijzonder gunstig milieu voor hun ontwikkeling. Men moet voortdurend de chloorgraad tussen 1 en 1.5 p.p.m. houden. Buiten de toevoeging van chloor moet het PH (zuurgraad) van het water regelmatig gecontroleerd worden. Die graad moet, inderdaad, licht alkalisch blijven d.w.z. tussen 7,2 en 7,6. Indien hij te laag ligt kan het water agressief voor de huid en voor de installatie worden. Indien het PH te hoog ligt is de actie van de chloor zeer belemmerd, zwembad laat een onaangename geur los, en kalk legt zich op de wanden neer.

Het PH en de chloorgraad moeten regelmatig met een testkit gecontroleerd te worden
De eenvoudigste zijn de apparaten met vergelijkende kleurmeters. De chloorgraad moet verhoogd worden bij onweer of bij veelvuldig gebruik van het water. Ongeveer elke maand een overchloratie doen (graad 1,5 tot 2 p.p.m) om sommige wieren en bacteriën te vernielen, die aan de aanwezigheid van een tamelijke residuale graad gewend zijn. Al de producten, filtratie in gang, bijvoegen en goed in het water verdelen. Nooit chloortabletten in het water gooien (in skimmermand of doseerdrijver plaatsen). Geen chloortabletten in de skimmermand of in de chlorinator laten wanneer de pomp voor een lange periode stilstaat. Bij het vullen van het bad is het aan te raden een anti-kalk product in te gieten om het calcium ( en de andere metalen ions) in oplossing te houden zowel in het water als in de leidingen.

Behandeling van het water bij een nieuw zwembadseizoen Bij het opnieuw vullen van het zwembad met zuiver water. Na het vullen van het zwembad met zuiver water (best met zuiver leidingwater) dient men het product METALNET toe aan het water ter voorkoming van kalkafzetting op de wanden en in de filterinstallatie. Daarna dient men eerst het PH waarde te controleren met een eenvoudige TESTKIT.

Deze moet een waarde van 7,2 hebben. Bij een te hoge PH waarde dient men te corrigeren met PH minus (vloeibaar of korrel) Vloeibaar : Gebruik : 2 ml. per m3 water om 0.1 punt te zakken op de testkit. Korrel : Gebruik : 1 kg/100 m3 water om 0.1 punt te zakken op de testkit. Bij een te lage PH waarde dient men te corrigeren met PH plus (vloeibaar of korrel) Vloeibaar : Gebruik : 2 ml per m3 water om 0.1 punt te stijgen op de testkit. Korrel : Gebruik : 2 kg/100 m3 water om 0.1 punt te stijgen op de testkit. Als de juiste producten in de juiste hoeveelheid zijn toegevoegd dient men nog een 4 tal uren de filterinstallatie in werking te houden. Daarna dient men opnieuw de waarde te meten en eventueel nog een correctie uitvoeren. Terug 4 uren filteren en meten. Bij een juiste waarde dient men de chloorproducten toe. Bij een eerste toevoeging van chloor kan men het beste werken met Vloeibare Chloor om een snellere sterilisatie te bekomen van het zwembadwater.
(CHLOORSTABIL)

Vloeibaar : voor gewone onderhoud : 0,5 lr per 10m3 zwembadwater
Voor chloorshock : 1 lr per 10m3 zwembadwater

Indien men het zwembad vult met grondwater is er kans dat dit water een groot ijzergehalte heeft. Er dient dan METALNET te worden toegevoegd opdat het ijzer zich niet gaat vast zetten op wanden en in leidingen. Men kan dit controleren door eenvoudig weg een overdosis chloor toe te voegen. Het water zal dan bruin kleuren. Daarna kan men METALNET toevoegen voor dit te verwijderen.

Bij het opnieuw opstarten van het zwembad zonder bij te vullen. Indien het zwembadwater vuil en groen ziet, gebruiken we eerst het product KRISTALCLAR om het groen te verwijderen. Dit product dient men toe in de hoeveelheid zoals beschreven op het etiket. Al het vuil en groen zal neerslaan op de bodem van het zwembad en kan op eenvoudige wijze met bodemzuiger worden verwijderd. Pas daarna PH en Chloorwaarde op peil zetten.

Onderhoud van het zwembadwater
Voor het verdere onderhoud van het zwembad dient men in het zwemseizoen het PH en de Chloor waarde dagelijks te controleren met een testkit. De waarde dienen altijd tussen de grenzen te liggen zoals hierboven beschreven. Bij overschrijding van deze grenzen is het onmogelijk het zwembadwater zuiver en steriel te houden. Als al de waarden goed zijn en het water zuiver doch nog een beetje troebel is kan er een VLOKMIDDEL worden toegevoegd om het water kristal helder te maken. Dit kan onder de vorm van tabletten of vloeibaar.
Tabletten : deze worden in de skimmer van het zwembad gelegd en zorgen voor een fijnere filtratie. Na elke backwash van de installatie dienen er nieuwe tabletten in de skimmer te worden gelegd. Vloeibaar : dit product wordt in het zwembad gegoten zoals beschreven op het etiket. De filterinstallatie dient 4 uren in werking te worden gehouden. Daarna 10 uren het water laten stilstaan en alle fijne stofdeeltjes zullen neerslaan op de bodem van het zwembad. Met de bodemzuiger kunnen deze vlokken verwijderd worden.

CHLOORPRODUCTEN
dienen dagelijks te worden toegevoegd tijdens het zwembadseizoen om het water zuiver en steriel te houden. Dit kan men doen door toevoeging van vloeibare chloor, (wat zeer snel werkt) of door gebruik van chloortabletten (traag werkend product) of door gebruik van beiden. Tijdens zeer warm weer en bij veelvuldig gebruik van het zwembad zal men vaststellen dat gebruik van tabletten alleen niet voldoende is om het water zuiver te houden. Er dient dan vloeibare chloor te worden toegevoegd om een sneller en beter resultaat te hebben.

Vloeibare chloor : 0.5 Lr. 10m3 voor het onderhoud (deze waarde dient met te verhogen bij zeer warm weer daar er dan verdamping van het chloor optreedt) Chloortabletten 200 gr : deze tabletten legt men gewoon in de skimmer of in een chloordoseerdrijver. Nooit rechtstreeks in het zwembad gooien.

Wat te doen na het zwembadseizoen?
Aan het einde van het zwembadseizoen dient men, vooraleer men het zwembad afdekt, eerst het PH waarde te controleren en op 7,2 te zetten. Eventueel nog wat chloor toevoegen opdat het water zuiver is en dan WINTERCLAR toevoegen alvorens men het water laat zakken tot onder de skimmer en boven de inspuitkoppen. Het zwembadwater zal door gebruik van dit product de hele winter door zuiverder blijven.